Älvsbyhus

Identitet
2016

Älvsbyhus är Sveriges största hustillverkare. De har i över 50 år levererat nyckelfärdig modulhus till Norden. Dock var der och var i stort behov av en varumärkesförflyttning. Den nya grafiska profilen ska hjälpa till att förflytta Älvsbyhus varumärke från att vara billig/tråkig till att bli attraktiva, inbjudande och hållbara.

Men även visa att det finns noggrant, planerat och exakt hantverk i produktionen för att skapa förtroende hos kunderna.

Det grafiska uttrycket är inspirerat från arkitektur och internationell stil. Ett av målen var att hålla sig borta från tillfälliga trender för att uttrycket ska stå stadigt genom tiden.

a3_profilen
a3_profilen2
a3_profilen3
a3_profilen4
a3_profilen5
a3_profilen6
a3_profilen7
a3_profilen8
a3_profilen9
a3_profilen10
a3_profilen11
a3_profilen12
ÄH_Bilder_12

© Christoffer Granstrom 2015