LKAB - Årsredovisning 2013

Design, Print
2014

Års- och hållbarhetsredovisning för LKAB:s räkenskapsår 2013.
Arbetat med idé och form för hela produkten.

NDFP_spread_c
NDFP_spread_2
NDFP_spread_3
NDFP_spread_4
NDFP_spread_5